Monday, 28 September 2015

Janaganamunu Song Lyrics from Prathinidhi

Pallavi:
Janaganamunu padha padhamani
Jana jagruthi palikin geetjame 
Vandemataram... Vandemataram
Nee lakshyam okate sodhara
Nirlakshyanne niladheeyara 
Vandemataram... Vandemataram
Evaremanna edhuremayina
Jana chaitanyaniki saradhi neevai saagara
Sujalam suphalam idhi nee gamyam
Ika sasashyamalam-ayipothundhira bhaaratham
Vandemataram... Vandemataram
Vandemataram...ho... Vandemataram   {2 times}

Charanam 1:
Ye desh pyar ki mitti hai
Har desh mohabatt masti hai
Har dil mein bhari sachayi vandemataram vandemataram
Ye desh pyar ki mitti hai
Har desh mohabatt masti hai
Har dil mein bhari sachayi vandemataram
Vande...mataram... Vande...mataram
Janaganamunu padha padhamani
Jana jagruthi palikin geetjame 
Vandemataram... Vandemataram
Nee lakshyam okate sodhara
Nirlakshyanne niladheeyara 
Vandemataram... Vandemataram
Evaremanna edhuremayina
Jana chaitanyaniki saradhi neevai saagara
Sujalam suphalam idhi nee gamyam
Ika sasashyamalam-ayipothundhira bhaaratham
Vandemataram... Vandemataram
Vandemataram...ho... Vandemataram   {4 times}

No comments:

Post a comment